Over Prevenzo

Verzuim van medewerkers blijkt voor veel ondernemers een moeilijk dossier. Een dossier waar de kosten al snel hoog oplopen en waar je gauw het gevoel krijgt grip en controle te verliezen. De afgelopen jaren ontvingen wij steeds meer signalen van onze klanten dat zij hiermee worstelden. In 2018 besloten wij daarom Prevenzo op te richten.

Verzuim. Als werkgever wil je er alles aan doen om het ziekteverzuim binnen je bedrijf zo snel mogelijk te verlagen. Logisch, want je werknemers zijn immers belangrijk. Maar uit onderzoek blijkt dat achter 70% van de ziekmeldingen een andere oorzaak schuil gaat. Denk aan werkstress, een opeenstapeling van loonbeslagen (angst en schaamte), privéomstandigheden en conflicten met klanten of collega’s. Deze symptomen zijn op tijd te constateren als er wordt geluisterd en als de juiste vragen worden gesteld.

Prevenzo helpt uw medewerkers door begeleiding te geven, aandachtig te luisteren, mee te leven, en de juiste vragen te stellen. Hierdoor krijgen we grip op ziekte en verzuim. Door de gezondheid van uw werknemers, fysiek en mentaal, centraal te stellen zorgen wij ervoor dat ze snel weer tot bloei komen in het arbeidsproces. En zo bespaart u kosten en blijft de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd.